Har du problem med din bollmaskin?

Läs jämförelser och betyg nedan eller kontakta oss direkt.

Laga bollmaskiner - komplext

Först och främst, du är inte ensam. Väldigt många padelhallar och privatpersoner upplever samma problem. Problemen är av olika karaktär. För somliga handlar det om att bollmaskinen går sönder eller blir obrukbar. För andra (i första han padelhallar) kan det även handla om administrativa utmaningar så som kontinuerlig support/inkommande frågor, bokningar och avbokningar. Det kan också handla om att det är få som använder bollmaskinen.

Det flesta som har problem relaterat till bollmaskinens drift och funktionalitet har upptäckt att det är svårt att själv laga maskinen och/eller få hjälp att laga den. Ingen bra svensk support finns.  Oftast hamnar man istället i långa forumstrådar för att försöka lösa problemet eller så får man skicka bollmaskinen för lagning vilket alltså stoppar driften totalt under en längre tid.

Vill du som padelhallsägare att det ska vara enkelt och problemfritt att ha en bollmaskin? Vill du få en bättre beläggning på dagtid vardagar (öka intäkterna) och en mer attraktiv hall för både spelare och tränar. Läs mer om vår tjänst här eller kontakta oss direkt.

Har du svårt att få bra uthyrningsvolymer?

Det finns ett antal olika trösklar för att få både spelare/kunder och tränare att börja använda bollmaskin. Första gången vi ställde ut en bollmaskin i en padelhall hade vi höga förväntningar. Alla padelspelare passerade bollmaskinen på vägen till banorna. Vi hade byggt en webbsida, fixat ett bokningssytem och satt upp en stor affisch med säljande info, QR koder/webbadress mm.  Efter två veckor, noll bokningar och noll kontakter. Det var då vi insåg att trösklarna var högre än vi förväntat oss men skam den som ger sig. Vi satte i gång en omfattande process, baserat på en start-up metodik, där vi genomförde närmare 30 olika tester och parallelt med detta även gjordes även ett gäng kundundersökningar. 20 av 30 tester hade ingen vidare effekt men 10 tester gav ett bra utfall och det tillsammans med data från kundundersökningarna är grunden för vårt koncept för att utbilda, inspirera och aktivera såväl spelare som tränare. Vårt koncept har bevisligen fungerat och vi kan tydligt se (på lokal basis) hur allt fler kontinuerligt tränar med bollmaskin.

Vill du som padelhallsägare/hallansvarig få en bättre beläggning på dagtid vardagar (öka intäkterna) och en mer attraktiv hall för både spelare och tränar. Läs mer om vår tjänst här eller kontakta oss direkt.

Därför valde Peter på Prime Padel att samarbeta med Bollmaskin Sweden

Därför bör varje padelhall ha en bollmaskin

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon.

Magnus Helander
Mail: Info@bollmaskin.se
Telefon: 0766281919