Gör det enkelt och hyr en bollmaskin för padel av oss

Är  det inte enklare att bara köpa en bollmaskin för padel, kanske du tänker. Ja, att köpa en bollmaskin är inte särskilt svårt. Men att drifta maskinen, administrera den och att aktivera spelare är desto svårare. Vi vet! Om du hyr bollmaskinen via oss slipper du problemen, dessutom ser vi till att din hall alltid har marknadens bästa bollmaskin samtidigt som vi ger dig tips och utbildning i hur du kan bygga en lokal träningskultur och samtidigt öka beläggningen med hjälp av bollmaskin. Är du fortfarande inte övertygad, och är fast besluten att köpa en bollmaskin? Självklart vägleder vi dig! De är få personer i Sverige som kan bollmaskiner för padel lika bra som oss. Vågar vi påstå.

Med Padelmaster kan jag bygga mina egna träningsprogram i appen. Jag gör programmen så matchlika som möjligt och tränar stora volymer.
Daniel Appelgren

Se Daniel Appelgren träna med Padelmaster

Ska man ha bollmaskin i sin padelhall?

Ja det ska man definitivt. Fördelarna överväger fallgroparna men det är bra att vara medveten om vilka fördelar och fallgropar som finns samt att man bestämmer sig för att jobba med att undvika fallgroparna.

Fördelar

Nackdelar & svårigheter

Ska man ha bollmaskin i sin padelhall?

Eftersom att vi modifierar bollmaskinerna (både hårdvara och mjukvara) så har vi i nuläget marknadens mest driftsäkra bollmaskiner.  Det här kombinerar vi med ett unikt och väldigt uppskattat support och service upplägg. Driftsäkerheten och service och support är de absolut viktigaste parametrarna som en padelhall ska ta hänsyn till vid införskaffande av bollmaskin. 

När (inte om) er bollmaskin blir obrukbar eller går sönder, ringer ni vår support. Om vi inte löser problemet via telefon/videosamtal så bokar vi upphämtning av er maskin och skickar den på service och reparation. Samtidigt skickar vi ut en ersättningsmaskin till er. Sällan tar det längre än två arbetsdagar innan ni har en fungerande maskin i er hall igen. Därav minimerar ni risken för missnöjda kunder och på sikt ett sargat varumärke. Vi hjälper er också att bygga en lokal träningskultur kopplat till bollmaskinsträning. Utöver detta är vi även i slutfasen av utvecklingen av vår egen bollmaskin. Och den kommer bli den bästa på marknaden.

Därför valde Peter på Prime Padel att samarbeta med Bollmaskin Sweden

Viktig fakta till hallägare/hallansvarige

Är träning med bollmaskin bra?

Vilken bollmaskin ska jag välja?

Att hitta rätt bland marknadens olika bollmaskiner och återförsäljare är en riktigt djungel. Men lugn, bara genom att läsa informationen nedan kommer du ha betydligt bättre koll på vilken eller vilka bollmaskin som passar dig bäst. Följande fyra områden är helt avgörande för din utvärdering:

Driftsäkerhet (ink service och support)
Användarvänlighet
Funktionalitet
Pris

Men hur ska jag rangordna dom fyra olika områden och finns det någon checklista eller utvärdering som jag kan ta del av? Javisst, klicka här om du vill se en utvärdring av olika bollmaskiner. Nedan kan du se rangordning och följa en checklista inför anskaffandet av en bollmaskin. I våra checklistor särskiljer vi alltid padelhallar från privatpersoner eftersom behovet och användarbeteendet skiljer sig åt.

Rangordning och checklista inför anskaffande av bollmaskin (padelhallar)

Nr 1: Driftsäkerhet (ink service och support) Den bistra sanningen är att bollmaskiner både går sönder och får driftstopp (oftare än man tror och oftare än återförsäljaren säger). En kund som hyrt både bana och bollmaskin och får problem med maskinen är en potetiell missnöjd kund och det kan skada padelhallens varumärke. Därav rankas driftsäkerhet i kombination med support och service som den givna ettan. Inför ett anskaffande av bollmaskin, säkerställ att driftsäkerheten är bra och att det finns bra/långa garantier samt service och support tillgängligt med kort varsel. Nr 2: Användarvänlighet En av de största anledningarna till att inte fler tränar med bollmaskin är den tekniska tröskeln. Det flesta bollmaskiner på marknaden är utvecklade för B2C marknaden där användare har gott om tid att läsa manualen. I en padelhall är det vanligaste att man hyr ut maskinen till sina kunder och då finns inte tiden att läsa manualen. Tyvärr är ytterst få bollmaskiner på marknaden riktigt användarvänliga. Vi går, såklart, mot en lösning där man styr bollmaskinen med en app och inte en fjärrkontroll som det flesta maskiner har idag. Kraven från den moderna användare, dvs den som hyr maskinen snarare än att köpa en egen maskin, skiljer sig och därav hamnar användarvänlighet på en andra plats. Innan du anskaffar en bollmaskin, testa gärna den specifika maskinen på en annan padelhall och utvärdera användarvänligheten.

Nr 3: Funktionalitet

Med funktionalitet menar vi användarens möjligheter att få bollmaskinen att skjuta en boll eller en serier av bollar (ett träningsprogram) i önskad riktning, med önskad hastighet, med önskat intervall och med önskad bollbana. Alla bollmaskiner som finns på marknaden i nuläget är i grunden utvecklade för tennis. Således möter inte dessa bollmaskiner padelspelarna och padeltränarnas behov. Framförallt så handlar det om att bollmaskinerna inte klarare av att skjuta serier av bollar med en vertikal variation. Tex kan man inte träna volley – bandeja – volley – bandeja. Många maskiner klarar heller inte av korta och höga lobbar vilket gör att overhead träningen blir lidande. Det går heller inte att bygga dina egna träningsprogram för padel. Många ser funktionalitet som det viktigaste men för en padelhall är det i dagsläget viktigare med driftsäkerhet och användarvänlighet. För att få en klarare bild av funktionaliteten för olika maskiner kan man oftast läsa mer på leverantörens hemsida men ha i åtanke att de flesta leverantörerna i nuläget inte testat maskinen på en padelbana. Därav kan informationen ibland vara missledande. Det bästa är att göra en kravlista och därefter testa maskinen på en annan padelhall. Kravlistan bör innehålla slagserier/träningsprogram som innehållar vertikala variationer, tex volley-bandeja-volley-bandeja. 

Nr 4: Pris

Som köpare kanske man tycker att pris är en viktig parameter men i och med att bollmaskiner i padelhallar är en intäktskälla (precis som banorna) behöver man ställa pris i relation till den potentiella löpande intäkten. En lågprismaskin köpt direkt från Asien kommer garanterat generera lägre intäkter, mer huvudvärk och kanske till och med direkta kostnader i form av kompensation till missnöjda kunder och på sikt även indirekat kostnader i form av negativ inverkan på padelhallens varumärke. 

Rangordning och checklista inför anskaffande av bollmaskin (privatpersoner)

Nr 1: Funktionalitet

Alla bollmaskiner som finns på marknaden i nuläget är i grunden utvecklade för tennis. Således är det inte säkert att bollmaskinen möter dina behov. Därför är det viktigt att man som privatperson börjar med att specificera sina behov och därefter säkerställer att maskinen klarar av att möta dessa behov. Om bollmaskinen inte kan möte dina behov så kommer du med tiden sluta använda bollmaskinen och därav rankar vi funktionalitet som nr 1. Ett tips är att leta upp padelhallar som hyr ut bollmaskiner/den bollmaskin du är intresserad av och testa den. Nr 2: Driftsäkerhet (ink garantier och service)

Den bistra sanningen är att bollmaskiner både går sönder och får driftstopp (oftare än man tror och oftare än återförsäljaren säger). Börja alltid med att utvärdera olika bollmaskinerna driftsäkerhet, titta därefter på återförsäljarens garantier (hur långa garantierna är och hur omfattande dom är) och möjlighet till service. Om bollmaskinen kontinuerligt strular och det är krångligt att få hjälp så kommer det leda till att maskinen inte används lika mkt. Därför rankar vi driftsäkerhet ink garantier och service som nr 2.

Nr 3: Pris

I och med att en bollmaskin för en privatperson oftast inte genererar intäkter är såklart priset en viktig faktor. Försök räkna på den uppskattade användningen och sätt det i relation till priset. Ett tips här är att undvika att köpa lågprismaskiner direkt från Asien. Den gamla klyshan, du får vad du betalar för, stämmer väldigt bra här. Dessutom är garantier och service bristfällig när det till den här typen av maskiner och återförsäljare. Hur mycket du än älskar padel bör du inte belåna dig eller ta onödiga ekomoniska risker för att köpa en bollmaskin.

Nr 4: Användarvänlighet

Det flesta bollmaskiner på marknaden kräver att man går igenom manualen och testar sig fram. Som en privat köpare har du definitivt tid till detta. Därför rankar vi användarvänlighet lågt här även fast vi själva förespråkar hög användarvänlighet när det kommer till bolllmaskiner.